Vi er en innovativ tilbyder av alle logistikktjenester innenfor sjøfrakt, veitransport i inn- og utland, tredjepartslogistikk, flyfrakt, distribusjon og lager. Vårt fokus er på totale løsninger innen vareflyt, fra produsent til sluttbruker. Våre kunder er importører, eksportører og industri med behov for logistikktjenester, særlig i Skandinavia, Europa og Asia.

Vi har hovedsete i Norge med hovedkontor i Vestby, samt egne kontorer i Sverige, Danmark, Finland, Nederland, Litauen, Italia, Tyrkia, Kina og India, og et agentnettverk over store deler av verden.

Smart logistikk og grønne
løsninger som øker
din konkurransekraft

Hvordan vi jobber

smart.svg