Innkalt til jobbintervju? Da er du et stort skritt nærmere jobben. Sørg for å være godt forberedt!

Gjør deg kjent med stillingen du søker på

Det er alltid en fordel å ha kunnskap om den mulige nye arbeidsgiveren, ColliCare Logistics, les om oss på nettstedet vårt collicare.com.

Noe som er uklart? Skriv det ned og spør om dette på slutten av intervjuet.

Forbered deg på hvordan du svarer hvis det er noe du faktisk ikke kan.

Gjør deg opp en mening om hva dine styrker og svakheter er i forhold til stillingen.
 

Har du fått en case eller noen spørsmål du skal svare på?

Det er ikke altid det faktiske resultatet vi ser etter, men snarere hvordan du tenker. Fortell om hvilke tanker du gjorde deg og hvordan du resonerte deg frem.

Noe du synts ikke kom godt nok frem i førstegangsintervjuet? Tenk gjennom om det er noe du ønsker å forklare oss nærmere i et annengangs intervju.

I annengangsintervjuet er betingelser ofte en del av samtalen, vær forberedt på å svare på hvilke forventninger du har.
 

Referanser

Vi vil gjerne ha noen referanser fra tidligere arbeidsforhold, tenk gjennom for hvem du vil at vi skal snakke med.