En ColliCare trailer som kjører gjennom norsk landskap for forutsigbar levering av varer

ColliCare er en innovativ tilbyder av alle logistikktjenester, med fokus på totalløsninger innen vareflyt, fra produsent - til sluttbruker.

Vi fokuserer på totale løsninger innen vareflyt, fra produsent til sluttbruker. Våre kunder er importører, eksportører og industri, med behov for logistikktjenester, særlig i Skandinavia, Europa og Asia.

Vi har hovedsete i Norge og egne kontorer i Sverige, Danmark, Finland, Nederland, Litauen, Tyrkia og Italia, India og Kina samt et agentnettverk over store deler av verden.

Vår fremste styrke er våre ansatte, med sterk kunnskap innen alle ledd i logistikkjeden er vi mestere i å finne de smarte løsningene for kundene våre. Fokuser på din kjernevirksomhet, vi tar hånd om logistikken!


Forretningsidé

ColliCare vil igjennom lokal tilstedeværelse utvikle og tilby nye, lønnsomme og globale verdikjedeløsninger – fra produsenter til sluttmottagere.
ColliCare vil være en nær, kreativ og internasjonal leverandør av tjenester innen sjøfrakt, spedisjon, transport og lagring. Gjennom sterk vekst skal vi være en utfordrende arbeidsplass for våre ansatte.

Fokus skal være personlig kontakt og oppfølging av våre kunder, og baserer oss derfor på proaktiv oppfølging av leveransene og behovet som er definert.


Visjon

Vår visjon er å forbedre våre kunders konkurransekraft igjennom innovative og integrerte logistikktjenester med høy kvalitet og fleksibilitet.


Våre verdier

Humør – Ha det morsomt på jobb
Pålitelighet – Være pålitelig
Respekt – Alltid vise respekt
Smart – Være smartere enn konkurrentene

Vårt mantra er å være en bedre logistikkpartner igjennom behovsanalyse, produkttilpasning, kontinuerlig kvalitetssikring og oppfølging av kunde.

Det er vår omtanke for kunden, kompetanse og engasjement som gjør oss til en servicebedrift litt utenom det vanlige.

ColliCare's fremste styrke er våre ansatte! Vi er stolte av våre medarbeidere som har lang erfaring og høy fagkunnskap.

Kundeservice; med spisskompetanse på kundeoppfølging  ønsker vi å skille oss ut med personlig service på et høyt nivå.