Tilbake ccn-2136 methanol

ColliCare Gruppen initierer et pilotprosjekt for grønnere containerskip

Tilgangen på leie av containerskip har blitt mer og mer utfordrende – spesielt i Europa. Det er mange årsaker den dårlige tilgjengeligheten, vel vitende om at det ikke har blitt bygget noen nye skip siden 2010, hvilket gjør det grønne skiftet enda mer utfordrende.
 

Kutte utslipp

I samarbeid med Grønt Skipsfartsprogram – ser ColliCare-gruppen på muligheten til å bygge et helt nytt containerskip drevet med 100% metanol. Pr. dato et skrivebords prosjekt, hvis resultat vil avgjøre om den videre prosessen ved årsslutt.

ColliCare gruppen har som mål å kutte våre utslipp samt være karbonnøytrale innen 2030. I dag gjøres dette ved å flytte transport fra vei til sjø. Men – hva med selve trafikken til sjøs? Bare i år har vi opplevd at havner er delvis stengt, på grunn av forurensing. Vi må handle nå – ellers blir hele flåten for gammel og for forurensende!

Som en del av omstillingen, forplikter vi oss ytterligere til nå våre grønne mål, videre reduserer vi driftskostnadene og øker vår operasjonelle uavhengighet gjennom dette prosjektet. ColliCare-gruppens shortsea-trafikk håndteres i dag av vårt 100 % eide datterselskap Viasea Shipping.

Men hvorfor gå så langt som å bygge et eget containerskip

  • for å få  den nyeste miljøvennlige energieffektive teknologien

  • ny design vil gjøre den mer effektiv og optimaliserer lagring ombord

  • brukervennlighet

  • fleksibel og kontrollert operasjon

  • risikoreduksjon

Den norske regjeringen har satt et mål om å redusere klimautslippene på skip og fiskeindustri med 55 prosent innen 2030. Vi vet også at et nytt skatteregime vil gjøre det mer ineffektivt og kostbart å drive virksomhet med eldre skip. Vi tenker det er viktig å være i forkant av dette skiftet.

Med dette i tankene – hvorfor ikke?