Vårt styre består av ColliCare største eiere og grundere. Styrets faglige tyngde representerer alle ColliCares virksomhetsfelt, samt IT og økonomi som sentrale oppgaver.