Vårt styre består av ColliCare's største eiere og grundere. Styrets faglige tyngde representerer alle ColliCare's virksomhetsfelt, samt IT og økonomi som sentrale oppgaver.

Knut Sollund

Knut Sollund

CEO – Chief Executive Officer
Tom Erik Hauger

Tom Erik Hauger

CDO - Chief Development Officer Domestic Services
Helge Jakobsen

Helge Jakobsen

Production Account Manager
Hilde Svendsen

Hilde Svendsen

Finance Manager Norway
Kent Nicolaysen

Kent Nicolaysen

CTO - Chief Technology Officer