Vi anser det som vår plikt å bidra til bærekraftige løsninger i vår bransje. At det er vår plikt å aktivt delta i å sikre fremtiden for våre barn. Vi ønsker å kunne se på vårt arbeid med stolthet og vite at vi gjør vår del av jobben.

Vårt mål er at ColliCare Logistics skal være den ledende leverandøren av konkurransedyktige og bærekraftige tjenester for alle dine transportbehov, logistikk, forwarding og shipping. For å oppnå dette fokuserer vi på etiske, sosiale og miljøvennlige faktorer.

For å hjelpe oss i vårt arbeid har vi valgt å knytte oss opp mot EcoVadis og deres utdeling av en årlig bærekraft score. Denne scoren gjør det mulig for oss å få en pekepinn på hvor bra vi gjør det i vårt arbeid, og er derfor et svært viktig verktøy for oss. 2020 var vårt første år og vi ble tildelt en bronse medalje som gjør at vi holder oss blant de 50% beste i verden, uavhengig av bransje. Selv om vi er godt fornøyd med å ha nådd pall plassering så ser vi på dette kun som en liten start og vi vet at vi må gjøre store forbedringer for å vedlikeholde og forbedre vår score.
 

Da bærekraft spiller en svært stor rolle i alle våre beslutninger vil vår risk analyse alltid inkludere

  • sikkerhet og risiko

  • miljøfaktorer

  • kommunikasjon med berørte interesse grupper

  • etikk og sosiale faktorer

  • økonomisk bærekraft

Rail way surrounded by green nature and small houses
Bronze medal of ecovadis sustainability rating 2020
Sea freight
Diploma of a bronze medal from ecovalis sustainability rating handed to ColliCare Logistics in 2020

Reference

Ved å velge sjøfrakt fra Klaipeda til Oslo,  
vil du spare rundt 1 tonn CO2 

Knut Sollund, CEO ved ColliCare Logistics