ColliCare Logistics tar avstand fra hvitvasking.

Ta kontakt dersom du lurer på noe!

ColliCare's holdning er at bekjempelse og forebygging av hvitvasking er et viktig arbeid mot økonomisk og organisert kriminalitet samt terrorisme.

ColliCare rapporterer regnskapstall, revisjon og årsoppgjør i tråd med gjeldende lovgivning, samt søker gjennom åpenhet å synliggjøring av god forretningsdrift og forretningsskikk.