Det er nulltoleranse for korrupsjon av alle typer i ColliCare Logistics AS!

Ta kontakt dersom du lurer på noe!


ColliCare definerer korrupsjon som misbruk av

  • en ColliCare medarbeider for uoffisiell og personlig berikelse

  • og/eller bestikkelse av andre gjennom

    • bestikkelser

    • bedrageri eller 

    • tjenester


Slike handlinger strider mot de etiske retningslinjer og uforenelig med ColliCares forretningsvirksomhet, samt er i de fleste tilfeller ulovlige. 

Ingen, som handler på vegne av ColliCare Logistics, skal akseptere eller tilby bestikkelser, kickbacks, lån eller lignende når de utfører arbeid for ColliCare. Les også Code of conduct