Som en global aktør er høy grad av integritet og respekt for alle mennesker og kulturer selve basisen for vår eksistens som et profesjonelt selskap.

Ta kontakt dersom du lurer på noe!

Det skal ikke være noen tvil om vår kredibilitet og vår Code of Conduct holder oss alle ansvarlige og gjelder for alle ansatte i ColliCare, uten unntak.

Vi forventer også at alle partnere og leverandører holder samme etiske standard og har derfor utviklet en Code of Conduct spesielt rettet mot våre under- leverandører. Alle som representerer ColliCare på en eller annen måte må forplikte seg til denne.
 

Varsling

Dersom du ser noe som gir bekymring så oppfordres du til å bruke vår Whistleblower prosedyre. Denne gjør at du kan rapportere anonymt uten frykt for reprimander av noe slag. Alle avvik blir behandlet via egen prosedyre. Denne gjelder uavhengig av om du er ansatt, leverandør, kunde, business partner eller en annen interessent.
 

Barnearbeid

ColliCare tolererer ikke barnearbeid, eller noe som kan kobles til en slik praksis. Vi tar interne grep og kan, spesielt aktuelt i fjerne Østen, sørge for at våre kunders produksjonslinjer er etisk forsvarlig gjennom hyppige besøk. Sammen kan vi gjøre vårt for at barn skal få vokse opp uten slikt misbruk.
 

Medarbeidernes ansvar

Det er hver enkelt ansatt sitt ansvar å sørge for at de opererer innenfor alle lover og reguleringer, og med den høyeste etiske standard. Både øverste ledelse og ansatte må sørge for å være sitt ansvar bevisst både internt og eksternt for å skape og vedlikeholde en sterk tillit til vår bedrift.