ColliCare Logistics BV i Nederland har oppnådd ISO 9001-2008 sertifisering for kvalitetsstyring.

Ta kontakt dersom du lurer på noe!

Sertifiseringen bekrefter vårt fokus på kontinuerlig utvikling og kvalitet i alle ledd, noe vi mener er viktig i vårt samarbeid med kunder.

ISO 9001 er et kvalitetssikrings systemet (QMS) som er implementert i hele vår organisasjon, eksternt for å sikre kvaliteten gjennom hele logistikkjeden og internt for å effektivisere og forbedre arbeidsrutiner samt legge til rette for vekst. Kvalitetssikrings arbeidet er en kontinuerlig prosess, for å imøtegå krav og forventninger fra kunder og omverdenen både på kort og lang sikt.