Som virksomhet jobber vi for å følge miljøstandardene skissert av myndighetene. I tillegg forventer både kunder og ansatte at vi opptrer ansvarlig og bærekraftig.

ColliCares miljøerklæring

 • smart planlegging mht. bruk av utstyr og kapasitet for å sikre effektiv logistikk, maks kapasitetsutnyttelse og minimal ressursersbruk

 • aktivt søke å hjelpe våre kunder med å velge det grønneste fraktalternativet som oppfyller deres behov. Det betyr at vi vil flytte varer fra vei til sjø, jernbane eller multimodale løsninger når det er mulig

 • kontinuerlig søke miljøvennlige løsninger og teknologi

 • sikre at alle nødvendige tiltak iverksettes for å forhindre uønsket og/eller ukontrollert forurensning som kan skade miljøet

Vårt miljøløfte

Vi bekrefter overfor alle våre kunder, ansatte, underleverandører og andre interessenter at vi skal drive vår virksomhet med respekt og omtanke for miljøet. Vi vil søke å benytte god miljøpraksis og operere på en bærekraftig måte i alle handlinger og i samsvar med lover og forskrifter.

Våre utslippsreduserende mål er:

 • kontinuerlig søke miljøvennlige løsninger og teknologi

 • arbeide for målet på 1,5⁰ grader celcius

 • alltid presentere et grønt alternativ til våre kunder

 • redusere våre CO2e -utslipp ved å bytte transportmåte fra vei til tog/sjø/multimodale løsninger

 • 95% av avfallet fra våre kontorer og lager vil bli sortert for resirkulering
   

Våre miljøtiltak

 • god transportplanlegging for mer effektiv logistikk, bedre kapasitetsutnyttelse og mindre ressursbruk

 • god utnyttelse av materiell og kapasitet, som gir færre transportenheter og lavere miljøutslipp

 • tilby og bevisstgjøre våre kunder om andre mer miljøvennlige transportformer

  • endre transportform fra vei til sjø der det er mulig

  • endre transportform fra vei til tog der det er mulig

  • kombinere vei- og sjø transport der det er mulig

  • kombinere fly- og sjøtransport der det er mulig

 • ​tilby elektronisk kommunikasjon, og ha fokus på lavere papirforbruk, bl.a. ved elektronisk fakturering

 

Vi i ColliCare Logistics mener at miljøtiltak er viktig for å ivareta og bygge vårt omdømme!