ColliCare jobber kontinuerlig med å forbedre våre løsninger for å kunne spare miljøet. Som virksomhet er vi underlagt krav til miljøhensyn fra det offentlige, både kunder og egne ansatte forventer at vi tar vårt ansvar.

Miljøspørsmål? ta kontakt med oss!

ColliCares miljøerklæring

 • vi erklærer til alle ansatte, kunder og publikum at vi vil utføre vår forretning med respekt og omtanke for miljøet

 • vi vil implementere de strategier som gir suksess på best mulig miljøvennlig måte

 • vi vil kontinuerlig søke å finne de mest  miljøvennlige løsninger og benytte oss, så langt det er mulig, av miljøvennlig teknologi i selskapets utvikling


Noen av våre miljøtiltak

 • god transportplanlegging for mer effektiv logistikk, bedre kapasitetsutnyttelse og mindre ressursbruk

 • god utnyttelse av materiell og kapasitet, som gir færre transportenheter og lavere miljøutslipp

 • tilby og bevisstgjøre våre kunder om andre mer miljøvennlige transportformer

  • endre transportform fra vei til sjø der det er mulig

  • endre transportform fra vei til tog der det er mulig

  • kombinere vei- og sjø transport der det er mulig

  • kombinere fly- og sjøtransport der det er mulig

 • ​tilbyr elektronisk kommunikasjon, og har fokus på lavere papirforbruk, bl.a. ved elektronisk fakturering


Vi i ColliCare Logistics mener at miljøtiltak er viktig for å ivareta og bygge vårt omdømme!