Grønt landtransportprogram

Grønt landtransportprogram er et offentlig-privat samarbeid om det grønne skifte i landtransporten. (kun i Norge)


Her finner du mer informasjon om Grønt landtransportprogram.

gronn.png

ColliCare er et partner for Grønt landtransportprogram - et partnerprogram som engasjerer store og små aktører fra alle deler av den landbaserte næringstransporten, og fra hele verdikjeden.

Dette skal Grønt landtransportprogram bidra til 

  • Halvering av klimagassutslippene fra transport innen 2030

  • Utrulling av lav- og nullutslippsteknologi på lette- og tunge kjøretøy og maskiner

  • Økt bruk av elektrisitet, biodrivstoff og hydrogen som energibærer

  • Økt tilgjengelighet på lade- og fylle-infrastruktur for næringstransport