Grønt Skipsfartsprogram

Et partnerskapsprogram mellom private og offentlige aktører.

Programmets visjon er å etablere verdens mest effektive og miljøvennlige skipsfart. Hovedsakelig gjøres dette gjennom studier og piloter.


Her kan du finne med informasjon on Grønt skipsfartsprogram.

Grønt skipsfartprogram
Norge forsterker posisjonen som verdensledende på effektiv skipsfart

Grønt Skipsfartsprogram (GSP) er et partnerskapsprogram mellom private og offentlige aktører. Programmet skal være et effektivt virkemiddel for iverksetting av regjeringens strategier og planer. Programmets visjon er at Norge skal etablere verdens mest effektive og miljøvennlige skipsfart. 

Grønt skipsfartsprogram, hovedmålsettinger

  • fremskaffer ny kunnskap gjennom studier

  • starter opp pilotprosjekter

  • overføre erfaring mellom de to, teori og praksis

  • skalerer opp

  • fasiliteter dialog og samarbeid slik at politikere, myndigheter og næringslivsledere tar informerte beslutninger