H2 truck

Hovedmålet er å rulle ut 100 hydrogenlastebiler til Oslo-området med nødvendig infrastruktur og deretter videre utrulling for hele Norge.

Prosjektet samarbeider gjennom hele verdikjeden for å sikre at infrastruktur er på plass når lastebilene er klare.


Her finner du mer informasjon om H2 Truck.

h2.jpg

H2 Truck har som mål å rulle ut hydrogenbiler i Norge. Dette gjøres i et samarbeid mellom de viktige transportoperatører og Norges ledende fagfolk innen utslippsfri tungtrafikk.

H2 Track hovedmålsetting

Få de første 100+ lastebilene på veien i Oslo -regionen, med tilhørende infrastruktur.

Øvrige målsettinger

  1. øke kompetansen i hele verdikjeden samt mobilisere flere transportører/transport kjøpere

  2. posisjonering av Oslo-regionen og Norge overfor lastebilprodusenter

  3. forberede utrulling av hydrogenbiler i stor skala i Norge

  4. koordinere med internasjonale tiltak for bruk av hydrogen i viktige transportkorridorer

  5. bidra til lokal og nasjonal verdiskaping