Vi er stolte over å kunngjøre, at vi har forpliktet oss til å sette et vitenskapsbasert mål, gjennom Science Based Target Initiative.

ColliCare responderer på et opprop til selskaper om å sette mål for utslippsreduksjonen i tråd med en 1,5⁰ fremtid, initiativet er støttet av et globalt nettverk av FN-etater, næringsliv og ledere.

Her finner du mer informasjon om Sience Based target

Green leaves.jpg

Hovedfokus er å redusere utslippene våre, og vi er rede til å bidra samt investere i ny teknologi så snart det er mulig. Vi er derfor engasjert i prosjekter og programmer som kan gi oss muligheten til å stoppe den globale oppvarmingen på 1,5⁰

ColliCare's miljøstrategi

Lage løsning for konkurransedyktige og fleksible grønne transportalternativer som kan lede oss til målet på 1,5⁰

 

Et av våre initiativ er å sette vitenskapsbaserte mål, og tar sikte på å bruke transportløsninger som
 

  • togløsning fra Italia, elektrisk drevet

  • benytte tog/kort sjø/multimodal løsninger i stedenfor tradisnionell veitransport

  • environmentally friendly vehicles, running on biofuel and electricity

 

Ongoing environmental projects

Wast management in ColliCare

Sertifiseringer