Gjennom Science Based Target Initiative har vi i ColliCare forpliktet oss til å sette ambisiøse mål for å redusere utslipp. Vi jobber målrettet for at den globale oppvarmingen ikke skal overstige 1,5⁰. Vårt mål er å redusere våre utslipp med 55% innen 2030, og være en null utslippsbedrift i 2050.