ColliCare har rutiner for internvarsling i bedriften, nedfelt i vår HMS håndbok og gjort kjent for alle arbeidstakere, jfr. Arbeidsmiljøloven § 2-3.

Vi oppfordrer våre arbeidstakere, forbindelser og kunder til å varsle om kritikkverdige forhold slik at vi kan skape et godt arbeidsmiljø med god forretningsskikk, og ivareta våre kunders interesser på best mulig måte.


Dersom du ønsker å gi oss en tilbakemelding på et kritikkverdig forhold, kan du

  • ta kontakt med konsernsjef 

  • ta kontakt med ColliCares leder for det landethvor det kritikverdige forholdet har funnet sted

  • en overordnet du stoler på som vil bringe budskapet videre

  • fylle inn skjemaet under


* vi erklærer at alle innkomne henvendelser av denne art behandles med konfidensialitet, ivaretar din anonymitet dersom det er et ønske, samt søker å gi vern mot gjengjeldelse.

Rapporter et problem

Fyll ut feltene nedenfor for å rapportere et problem. Dersom du vil være anonym, fyller du kun inn "Din melding".