Samfunnsansvar (CSR)

Bærekraftig utvikling
ColliCare ønsker vi å etterstreber hensynet til etikk, miljø og sosiale forhold med en bærekraftig virksomhetsutvikling.
Miljø
ColliCare jobber kontinuerlig med å forbedre våre løsninger for å kunne spare miljøet.
Etikk
ColliCare: Klare holdninger til samfunnsansvar, bygger tillit og troverdighet
Code of conduct
ColliCare våre medarbeidere er våre viktigste ressurser, og vi ønsker å videreutvikle våre ansatte gjennom ansvar, utfordringer og god forretningsskikk
HMS
Collicare Logistics AS oppfyller kravet til å ha fastsatt mål for HMS-arbeidet i vår virksomhet.
Kvalitet - sertifiseringer type ISO
ISO 9001-2008 sertifisering for kvalitetsstyring. Sertifiseringen bekrefter vårt fokus på kontinuerlig utvikling og kvalitet i alle ledd, noe vi mener er viktig i vårt samarbeid med kunder.
Antikorrupsjon
I Collicare Logistics AS er det null toleranse for korrupsjon av alle typer.
Anti hvitvask
Collicare mener at bekjempelse og forebygging av hvitvasking er et viktig arbeid mot økonomisk og organisert kriminalitet samt terrorisme.
Varsling
Vi oppfordrer våre arbeidstakere, forbindelser og kunder til å varsle om kritikkverdige forhold.

Del på sosiale medier:

Del på sosiale medier:

+47 69 20 95 00
ColliCare Logistics AS
Solgaard Skog 144, N-1599 Moss
Org.nr. NO980953343
/