iconmenu
logo

Anti hvitvasking

– mot all form for økonomisk- og organisert kriminalitet!

Anti hvitvasking

– mot all form for økonomisk- og organisert kriminalitet!

Hvitvasking

Collicare Logistics tar avstand fra hvitvasking.

Collicare's holdning er at bekjempelse og forebygging av hvitvasking er et viktig arbeid mot økonomisk og organisert kriminalitet samt terrorisme.


Collicare rapporterer regnskapstall, revisjon og årsoppgjør i tråd med gjeldende lovgivning, samt søker gjennom åpenhet å synliggjøring av god forretningsdrift og forretningsskikk.
 
Bærekraftig utvikling
Miljø
Etikk
Code of conduct
HMS
Kvalitet - sertifiseringer type ISO
Antikorrupsjon
Varsling