iconmenu
logo

Nulltoleranse

– for alle typer korrupsjon!

Nulltoleranse

– for alle typer korrupsjon!

Antikorrupsjon

Det er nulltoleranse for korrupsjon av alle typer i Collicare Logistics AS!

ColiCare definerer korrupsjon som misbruks av: 
  • en Collicare medarbeider for uoffisiell og personlig berikelse,
  • og/eller bestikkelse av andre gjennom:
    • bestikkelser
    • bedrageri eller 
    • tjenester

Slike handlinger strider mot de etiske retningslinjer og uforenelig med ColliCares forretningsvirksomhet, samt er i de fleste tilfeller ulovlige. 

Ingen, som handler på vegne av Collicare Logistics, skal akseptere eller tilby bestikkelser, kickbacks, lån eller lignende når de utfører arbeid for Collicare. Les også Code of Counduct

 
Bærekraftig utvikling
Miljø
Etikk
Code of conduct
HMS
Kvalitet - sertifiseringer type ISO
Anti hvitvask
Varsling