iconmenu
logo

Bærekraftig virksomhetsutvikling

– for etikk, miljø og sosiale forhold

Bærekraftig virksomhetsutvikling

– for etikk, miljø og sosiale forhold

Bærekraftig utvikling

Vår visjon er å utvikle Collicare Logistics til en ledende tilbyder av konkurransedyktige og lønnsomme produkter innen transport, logistikk, spedisjon og shipping. På vår vei ønsker vi å etterstreber hensynet  til etikk, miljø og sosiale forhold med en bærekraftig virksomhetsutvikling.

Etterlevelse
Collicare Logistics som konsernets forplikter seg til å følge retningslinjene for bærekraftig virksomhetsutvikling så langt det er mulig, hvor etikk, miljø og sosiale forhold vektlegges i tråd med krav og forventninger vi møter fra omverdenen.

Et av våre tiltak er risikoanalyse i forkant av viktige beslutninger, der vi gjennomgår relevante temaer som:
  • sikkerhet og risiko
  • klima og miljø
  • dialog med interessegrupper
  • etikk og samfunnsansvar
  • så vel som økonomisk bærekraft

Miljø
Collicare Logistics streber etter å bidra til et bedre samfunn på lang sikt. Her finner du mer om vår miljøprofil.


Etikk
Det en økende bevissthet om bedrifters sosiale ansvar og en forventning om "å gjøre de riktige tingene". Les mer her.
 
Code of Conduct
Collicare Logistics vil være en ansvarlig og bærekraftig arbeidsgiver for alle våre medarbeidere (Code of Conduct).
Vi i Collicare Logistics mener at miljøtiltak er viktig for å ivareta og bygge vårt omdømme!
 
Miljø
Etikk
Code of conduct
HMS
Kvalitet - sertifiseringer type ISO
Antikorrupsjon
Anti hvitvask
Varsling