iconmenu
logo

Code of conduct

– hvordan våre ansatte skal opptre

Code of conduct

– hvordan våre ansatte skal opptre

Code of conduct

Vi ønsker å synliggjøre overfor omverdenen, egne ansatte og kunder, at vi som ansvarlig arbeidsgiver fastsetter normene for god forretningsskikk i ColliCare, gjennom et  et regelverk – Code of Counduct ColliCare Logistics – som gir rettningslinjer for hvordan våre ansatte skal opptre ihht. gjeldende lovverk og etiske regler.

Våre medarbeidere er våre viktigste ressurser, og vi ønsker å videreutvikle våre ansatte gjennom ansvar, utfordringer og god forretningsskikk, samt integrere bærekraft i vårt daglige arbeid.
  • Et tiltak er elektronisk kommunikasjon og elektronisk fakturering
 
Vi ønsker i vårt verdigrunnlag å formidle at vi er:
  • opptatt av samfunnsansvar
  • bærekraftig utvikling
  • en grønnere hverdag
  • ønsker å gi menneskene i ColliCare gode vilkår for egen utvikling 
Bærekraftig utvikling
Miljø
Etikk
HMS
Kvalitet - sertifiseringer type ISO
Antikorrupsjon
Anti hvitvask
Varsling