iconmenu
logo

Tillit og troverdighet

– avgjørende for å nå forretningsmessige mål!

Tillit og troverdighet

– avgjørende for å nå forretningsmessige mål!

Etikk

Det en økende bevissthet om bedrifters sosiale ansvar, eller samfunnsansvar (CRS) og en forventning om at bedriftene streber etter "å gjøre de riktige tingene". 

"Bred tillit og troverdighet er helt avgjørende for at vi skal kunne nå våre forretningsmessige mål", sier Knut Sollund,CEO i ColliCare Logistics. "Vi har derfor et sterkt fokus på å innarbeide gode holdninger internt i organisasjonen."

Dette skal vi oppnå ved å skape og vedlikeholde en kultur som bygger på høy etisk standard slik at ingen skal kunne stille vår habilitet i tvil. Klare holdninger til samfunnsansvar, bygger tillit og troverdighet.

Barnearbeide
ColliCare tar sterk avstand fra barnearbeide og alt som forbindes med dette.
Vi feier for egen dør og har også gjort det til et tjenestetilbud for våre kunder, spesielt i Østen: å sikre at barn som arbeidskraft, ikke blir brukt i produksjonen av deres produkter, ved aktivt å oppsøke bedriftene og sjekke at dette overholders.

Medarbeidernes ansvar
Både ledere og medarbeidere har et særskilt ansvar for å påse at etablerte lover og regler til enhver tid etterleves. 

Alle medarbeidere har et ansvar for å stille høye etiske krav i sitt arbeid (Code of Conduct) både internt i bedriften og hos kunder for derigjennom å skape og vedlikeholde best mulig tillit til vår bedrift.

Bærekraftig utvikling
Miljø
Code of conduct
HMS
Kvalitet - sertifiseringer type ISO
Antikorrupsjon
Anti hvitvask
Varsling