iconmenu
logo

Med fokus på HMS

– helse, miljø og sikkerhet!

Med fokus på HMS

– helse, miljø og sikkerhet!

HMS Erklæring

Alle bedrifter har krav på seg til å følge HMS erklæringen, gjennom fastsatt mål for HMS-arbeidet i vår virksomhet, oppfyller ColliCare Logistics denne målsetningen.

Overordnet mål at:
 • det skal være trygt å arbeide i vår bedrift
 • vi skal tilrettelegge og drive vår virksomhet på en slik måte at det ikke oppstår skade på:
  • personell,
  • materiell eller
  • miljø

Kravet til et trygt arbeidsmiljø,oppnår vi gjennom å :  
 • Gi ansatte tilstrekkelig kompetanse innen HMS 
 • Fremme kreativitet, læring, arbeidsevne
 • Årlig medarbeidersamtale
 • Årlig gjennomgang av systemet 
 • Hyppige vernerunder av et dedikert verneombud som er tilgjengelig for alle i arbeidstiden og har som oppgave å følge med på aktiviteten i sitt verneområde
 • Null toleranse for mobbing
 • Vedlikehold av arbeidsutstyr, elektriske anlegg/verktøy etc i henhold til myndighetskrav
 • Tilrettelegge for sosialt samvær ved ulike typer arrangementer
 • Ha tilgjengelige, funksjonelle og sikre bygninger
 • Prosedyrer som sørger for at vi arbeider enhetlig og på samme plattform
 • Medvirkningsplikt for arbeidstakerne i HMS arbeidet jfr. arbeidsmiljøloven

Arbeidet med våre HMS målsettinger er definert som et kontinuerlig og langsiktig arbeid.  Hvert år foretas en risikovurdering og revisjon av HMS målsettingene, og nye målsetninger fastsettes for det påfølgende år.
Bærekraftig utvikling
Miljø
Etikk
Code of conduct
Kvalitet - sertifiseringer type ISO
Antikorrupsjon
Anti hvitvask
Varsling