iconmenu
logo

Vi oppfordrer til varsling

– av kritikkverdige forhold!

Vi oppfordrer til varsling

– av kritikkverdige forhold!

Varsling

ColliCare har rutiner for internvarsling i bedriften, nedfelt i vår HMS håndbok og gjort kjent for alle arbeidstakere, jfr. Arbeidsmiljøloven § 2-3.

Vi oppfordrer våre arbeidstakere, forbindelser og kunder til å varsle om kritikkverdige forhold slik at vi kan skape et godt arbeidsmiljø med god forretningsskikk, og ivareta våre kunders interesser på best mulig måte.

Dersom du ønsker å gi oss en tilbakemelding på et kritikkverdig forhold, kan du:
  • ta kontakt med konsernsjef Knut Sollund
  • ta kontakt med ColliCares leder for det landet hvor det kritikverdige forholdet har funnet sted
  • en overordnet du stoler på som vil bringe budskapet videre
  • fylle inn skjemet under

* vi erklærer at alle innkomne henvendelser av denne art behandles med konfidensialitet, ivaretar din anonymitet dersom det er et ønske, samt søker å gi vern mot gjengjeldelse.
 

Rapporter et problem

Fyll ut feltene nedenfor for å rapportere et problem. Dersom du vil være anonym, fyller du kun inn "Din melding".
Navn
E-post
Mobil
Din melding:*
Bærekraftig utvikling
Miljø
Etikk
Code of conduct
HMS
Kvalitet - sertifiseringer type ISO
Antikorrupsjon
Anti hvitvask