En ColliCare trailer som kjører gjennom norsk landskap for forutsigbar levering av varer

ColliCare Logistics hjelper deg å øke din konkurransekraft med smarte logistikktjenester og grønnere løsninger, og flytter stadig gods fra vei til sjø og tog

«Betraktelig logistikk kompetanse, grønt fokus og dedikerte folk er vårt fortrinn – i tillegg ønsker vi å gi deg den beste kundeservicen i markedet!»

 

Visjon

Vår visjon er å forbedre våre kunders konkurransekraft igjennom innovative, integrerte  og grønnere logistikktjenester med høy kvalitet og fleksibilitet

 

Som kunde hos ColliCare kan du forvente

 • en aktiv samarbeidspartner

 • smarte, kostnadseffektive og grønne logistikkløsninger

 • at helhetstenkning og komplette løsninger er vår styrke i dag og fremtiden

 • personlig kontakt 

 • forståelsen for hver enkelt kundes drift og rammebetingelser

 • høy kvalitet i gjennomføring og oppfølging

 • trofaste og fornøyde kunder

 • organisasjonen motiveres av å søke etter innovative løsninger


Noen fordeler vi vil du skal få oppleve som vår kunde

 • mindre tid på logistikken, bedre kapasitet til egen kjernevirksomhet

 • «min side portalen eCare», sporingsfunksjoner og rapportering

 • variable kostnader, etter behov og bruk

 • ingen personalproblematikk ved lagerdrift

 • tilgang på utstyr, lokaler og kapasitet

 • oppdatering på endringer, krav og teknologi

 • fagkunnskap i alle ledd av logistikkjeden