I påvente av fremtidens fraktmetoder som baseres på teknologi for fornybar energi, flytter vi godstransport til dages mest miljøvennlige fraktformer.

Vi ønsker å gjøre miljøvennlig frakt rimelig og forutsigbar, slik at det blir enklere å velge en grønnere fraktløsning

 • gjøre det enklere for deg å velge en grønnere fraktform

 • informere om miljøfordeler ved å velge alternative fraktmetoder

 • ved å gi tilbud på sjø- eller togtransport sammenlignet med veitransporttilbud

 • anbefale logistikkoppsett for en mer miljøvennlig forsyningskjede

 • dele informasjon om miljøpåvirkning som er relevant for dine beslutninger

 

Vi fokuserer på den totale forsyningskjeden fra produsent til sluttbruker. Varestrømmen håndteres ofte av flere logistikkleverandører i flere land, og benytter gjerne flere forskjellige fraktmetoder.

Ved kreativ tenkning hjelper vi deg med å finne bedre løsninger, for å redusere ditt miljøavtrykk.

China railway moving amidst the green
Environmentally freindly sea freight
Bio-diesel.png

Miljøvennlige fraktmetoder

 • togtransport

 • sjøfrakt

 • veitransport med elektriske kjøretøy eller med biodiesel som drivstoff

 • smart pakking av varer i containere og kjøretøy og samlasting av gods i samme sending

 • konsolidering av gods og smart oppsatt supply chain

 • multimodal eller intermodal transport