Beregninger av utslipp viser den direkte og indirekte produksjonen og utslipp av klimagasser (GHG) og karbondioksid, begått av en person, organisasjon, produkt eller begivenhet. Utslippsberegninger gjenkjenner overdreven energibruk eller annen ineffektivitet som resulterer i driftskostnadsreduksjoner, øker merkevarens troverdighet og bevarer miljøet.

Vi har kunnskapen og metodikken til å gi deg et profesjonelt miljøregnskap for dine transporter.

Vil du vite hvordan vi kan hjelpe deg med utslippsberegninger?

Ta kontakt med oss i dag!

Miljøregnskap er

  • en oversikt over bedriftens miljøpåvirkning

  • et verktøy som etablerer beste miljøledelsespraksis

  • en del av miljøstyringsmålet (målsetting – utviklingsrammeverk – mål og kontroll – kontinuerlig forbedring)

  • dokumenterer en del av selskapets samfunnsansvar


Hvorfor beregninger av klimagassutslipp?

En utslippsberegning er et viktig verktøy for å identifisere konkrete tiltak for å redusere energiforbruk og klimagassutslipp. En utslippsrapport gjør bedrifter i stand til å måle nøkkeltall, se utviklingstrender og dermed vurdere seg selv over tid.

 

Klimagassutslipp klassifiseres i tre omfang, de to første delene handler om de direkte utslippene selskapet er ansvarlig for, gjennom

Scope 1: direkte utslipp fra bedriftseide og kontrollerte ressurser

Scope 2: indirekte utslipp (eid) inkluderer alle klimagassutslipp som slippes ut i atmosfæren, fra forbruk av kjøpt elektrisitet, damp, varme og kjøling

Scope 3: indirekte utslipp (ikke eid) er knyttet til selskapets virksomhet. Det inkluderer forretningsreiser, generert avfall, transport og distribusjon


 

Utslippsberegningsprosessen 

  1. datafangst

  2. beregning og aggregering

  3. rapportering og analyse

  4. beslutninger og kommunikasjon

 

Metodikk

Metodikk_ts_4_no.png

 


Frakt type analyse

Metodikk_ts_no.png
Vi kan hjelpe deg med å samle inn dataene som trengs for utslippsberegningene, beregne utslipp og visualisere resultatet i grafer, tabeller og rapporter. Vi bidrar gjerne til å finne det beste alternativet for å kutte utslipp, ved å beregne de ulike utslippsalternativene på samme rute.
Rohit Sharma

Rohit Sharma

Sustainability Advisor